Historiska karaktärer
Flera karaktärer som syns i Musikalen om Frigga fanns även på riktigt. Många av dem vi porträtterar var aktiva i kvinnokampen som fördes i Göteborg. 

Fredrika “Frigga” Carlberg (1851-1925) var ordförande för FKPR i Göteborg och ledamot i paraplyorganisationen LKPR. Hon hade ett stort engagemang i kvinnor och barns rättigheter och drev bland annat barnhem genom organisationen Myrorna. Frigga var också författare och skrev romaner, pjäser, tal och andra texter.


Frigga Carlberg spelas av Jessica Högefjord Åslund.


Hildur Öijer (1865-1943) var Friggas högra hand, sekreterare och kassör i FKPR samt Friggas suppleant i LKPR. Hildur Öijer jobbade som postexpeditör vid postverket i Göteborg och blev sedermera hedersledamot i Posttjänstemännens förening. Hildur Öijer skrev pjäser, tal och monologer för rösträttsrörelsen samt för Myrornas barnhem som Frigga Carlberg startade.


Hildur Öijer spelas av Ida-Maria Brunt.


Sophie Elkan (1853-1921) var en författare och nära vän till Selma Lagerlöf. Hon har skrivit självbiografiska noveller och romaner med historiska teman. Sophie föddes i Göteborg men bodde som gift i Stockholm. Efter att ha förlorat man och barn återvände hon till sin hemstad. Hon är begravd på den mosaiska begravningsplatsen vid Svingeln.


Sophie Elkan spelas av Mia Ohlsson.


Nelly Thuring (1875-1972) var en fotograf och socialdemokrat som enligt beskrivning kom likt “en frisk vind” till Göteborg. År 1911 startade hon en fotoatljé i Arbetarföreningens hus vid Järntorget. Nelly åkte landet runt på sin motorcykel, agiterade och startade kvinnoklubbar - hela 113 stycken! 1916 valdes hon som första socialdemokratiska kvinna in till stadsfullmäktige i Göteborg. Hon blev även en av de första fem kvinnorna i Sveriges riksdag, där hon tillsammans med Kerstin Hesselgren satt för Göteborgs valkrets.


Nelly Thüring spelas av Mia Ohlsson.
Mary von Sydow, född Wijk (1884-1957), var engagerad i paraplyorganisationen LKPR och satt i dess hederskommité inför den sjätte internationella rösträttskongressen, som hölls i Stockholm 1911. Samma år gifte sig Mary med Oscar von Sydow, som senare kom att bli Göteborgs landshövding. Som landshövdingens hustru var Mary inte rädd för att utmana den tidens konventioner. Mellan åren 1917-1931 var hon ordförande för Fredrika Bremerförbundets Göteborgskrets.


Mary von Sydow spelas av Julia von Heideken.


Anna Lessel (1860-1933), var en av grundarna av FKPR. Hon var lärarinna och senare rektor vid Göteborgs småskollärarseminarium. Mellan 1913-1919 var hon även ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige för De frisinnade.


Anna Lessel spelas av Elvira Lindberg.


Thyra Kullgren (1870-1946) var en engagerad medlem i FKPR och lärarinna vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg. 1912 satt hon som en av två kvinnor i Göteborgs stadsfullmäktige.


Thyra Kullgren spelas av Frances Tomazdotter.


Dr. Thora Wigardh (1860-1933) var verksam som styrelseledamot i FKPR. Ihågkommen som den första kvinnliga läkaren i Göteborg. Hon kom att specialisera sig inom gynekologi, vilket vid den tiden kallades ”specialist på fruntimmerslidanden”. Hon öppnade en egen praktik på Vasagatan 33.


Thora Wigardh spelas av Cajsa Wittboldt.


Rudolf Kjellén (1864-1922) var statsvetare, professor och högerpolitiker. Han myntade begreppen folkhemmet, biopolitik och geopolitik. Rudolf Kjellén var en flitig opinionsbildare och skribent i många tidningar bland annat konservativa Göteborgs Aftonblad och tillhörde en av de mest högljudda motståndarna till kvinnlig rösträtt.


Rudolf Kjellén spelas av Jonathan Borg.


Axel Dahlström (1880-1947) var en socialdemokratisk politiker, aktiv både i sin hemkommun Lysekil men även i Göteborg. Han jobbade som stenhuggare i Lysekil innan han gav sig in i politiken. Axel Dahlströms Torg i stadsdelen Högsbo i Göteborg är uppkallat efter honom. Som ledamot av Sveriges Riksbank inspirerade han till flera pengaklingande gatunamn i Högsbo såsom Pennygången, Myntgatan, Riksdalersgatan, Dollargatan med flera.


Axel Dahlström spelas av Jonathan Borg.


Eva Rodhe (1836–1919) var en lärare, reformpedagog och rösträttskämpe. Hon var bland annat drivande för det som kom att bli dagens förskola. Eva Rodhe var med vid FKPRs bildande 1902 och har en gata uppkallad efter sig som ligger mellan Göteborgs central och Odinsplatsen. Yvonne Thörner spelar även ensembleroll.


Eva Rodhe spelas av Yvonne Thörner.


Elfrida Andrée (1841 -1929) var som orkesterdirigent och klassisk tonsättare en kvinnlig pionjär i Sverige. Hon blev även den första kvinnan i Sverige som examinerades som organist och 1867 tillträdde hon tjänsten i Göteborgs domkyrka och uppehöll den till sin död. Elfridas största verk till omfånget var operan Fritiofs saga med libretto av Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs diktverk.

Den hade sitt uruppförande år 2019, på Göteborgsoperan.

Eva Fritz spelar även ensembleroll.


Elfrida Andrée spelas av Eva Fritz.


Sylvia Pankhurst (1882-1960), engagerad i suffragettrörelsen i England. Dotter till rörelsens ledare Emmeline Pankhurst.


Sylvia Pankhurst spelas av Tina Glenvik.


Selma Lagerlöf (1858-1940), författare och nobelpristagare.


Selma Lagerlöf spelas av Fia Adler Sandblad.