Recensioner

Fempers Nyheter

Musikalen om Frigga - en feministisk pärla där allt för mycket känns igen även idag

”En sällsynt välgjord föreställning där ambitionerna fått styra hela vägen"

Göteborgs-Posten

”Föreställningen är stor, generös, allmänbildande och underhållande. En historielektion att njuta av.”

”Vi som var med på 1970-talet känner igen greppen från uppsättningar som "Jösses flickor - Befrielsen är nära" och "Tältprojektet".”

”I den obestridliga huvudrollen glänser Jessica Högefjord Åslund, i en gestaltning lika berömvärd som övriga på scen.”

”Produktionen höll en anmärkningsvärd verkshöjd, skulle förtjäna att visas i SVT.”

Användning av bilder

För samtliga egna bilder på denna hemsida gäller tills inget annat anges:


  • Våra bilder och vårt material är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om Musikalen om Frigga.
  • Ange alltid fotograf/upphovsperson. Om fotograf ej framgår, ange Musikalen om Frigga.
  • Bilderna får användas för privat bruk.
  • Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte, eller användas på produkt, förpackning, reklamtryck, vykort, affisch eller dylikt där Musikalen om Frigga inte är avsändare.
  • Användande av bilderna i offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan tillstånd.
  • Manipulering av bilderna får ej ske utan tillstånd — utöver normal redigering. Det är inte tillåtet att beskära bilderna utan tillstånd.
  • Bilderna får ej vidareförsäljas eller distribueras till tredje part.
  • Användning i strid med ovanstående regler beivras.
  • Äldre fotografier samt genrebilder som används på hemsidan är fria från kända upphovsrättsliga restriktioner

 


Har du frågor, kontakta info@musikalenomfrigga.se.


Pressbilder

Foto: Joar Lindberg

Konstnärlig ledning

Foto: Josefine Rapp


Frigrupper logotyper


Grafiskt material

Illustration: Ragnhild Lennblad

Affisch stående

Affisch liggande