Användning av bilder

För samtliga bilder gäller tills inget annat anges:


  • Våra bilder och vårt material är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om Musikalen om Frigga. Ange alltid fotograf/upphovsperson.
  • Bilderna får användas för privat bruk.
  • Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte, eller användas på produkt, förpackning, reklamtryck, vykort, affisch eller dylikt där Musikalen om Frigga inte är avsändare.
  • Användande av bilderna i offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan tillstånd.
  • Manipulering av bilderna får ej ske utan tillstånd — utöver normal redigering. Det är inte tillåtet att beskära bilderna utan tillstånd.
  • Bilderna får ej vidareförsäljas eller distribueras till tredje part.
  • Användning i strid med ovanstående regler beivras.

 


Har du frågor ber vi dig kontakta info@musikalenomfrigga.se.


PRESSMATERIAL


Bilder och grafiskt material

Konstnärlig ledning

Foto: Ragnhild Lennblad


Frigrupper logotyperPressmeddelande


Intervju med producent Mikaela Alburg om hur idén till projektet föddes