Press


Användning av bilder

För samtliga egna bilder på denna hemsida gäller tills inget annat anges:


  • Våra bilder och vårt material är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om Musikalen om Frigga.
  • Ange alltid fotograf/upphovsperson. Om fotograf ej framgår, ange Musikalen om Frigga.
  • Bilderna får användas för privat bruk.
  • Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte, eller användas på produkt, förpackning, reklamtryck, vykort, affisch eller dylikt där Musikalen om Frigga inte är avsändare.
  • Användande av bilderna i offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan tillstånd.
  • Manipulering av bilderna får ej ske utan tillstånd — utöver normal redigering. Det är inte tillåtet att beskära bilderna utan tillstånd.
  • Bilderna får ej vidareförsäljas eller distribueras till tredje part.
  • Användning i strid med ovanstående regler beivras.
  • Äldre fotografier samt genrebilder som används på hemsidan är fria från kända upphovsrättsliga restriktioner

 


Har du frågor ber vi dig kontakta info@musikalenomfrigga.se.Pressbilder


Foto: Joar Lindberg


Frigrupper logotyperPressbilder ensemble


Foto: Musikalen om Frigga

Konstnärlig ledningFoto: Josefine RappGrafiskt material

Illustration: Ragnhild Lennblad

Affisch stående

Affisch liggande

Bildgalleri

Ensemblefotografering

18 februari 2020


Delar av ensemblen i ett tidigt skede av processen med Musikalen om Frigga på Högskolan för scen och musik i Göteborg.


Foto: Joar Lindberg.


Medverkande: Josefine Rapp, Mia Ohlsson (Altitudteatern), Ragnhild Lennblad (Skapet Scenkonst), Ida-Maria Brunt,Jessica Högefjord Åslund, Hanna Grönberg, Kajsa Lindvall, Louise Thörner, Mikaela Alburg (Septemberteatern), Tina Glenvik (regissör), Lotta Karlsson, Lina Lenneryd och Jonathan Borg (Typ Vuxen).

Göteborgs universitet

12 september 2021


För hundra år sedan, den 12 september år 1921 fick kvinnor för första gången utöva sin rösträtt i ett riksdagsval. Flera valkretsar i Sverige röstade dock tidigare än den 12:e. Vi har valt detta datum för att fira 100-årsjubileét för kvinnlig rösträtt, och Musikalen om Frigga har för första gången fått möta sin publik. Ett stort tack till Göteborgskvinnor i rörelse/r, Kvinnliga Akademikers Förening, Folkuniversitetet Göteborg, Göteborgs Universitet och alla medverkande i dagens demokratijubileum för ett inspirerande arrangemang. Allt kan vi om vi vill, så länge vi gör det tillsammans!

Medverkande: Tina Glenvik/regissör, Sara Sjödahl/pianist, Mikaela Alburg/skådespelare, Jessica Högefjord Åslund/skådespelare, Ida-Maria Brunt/skådespelare, Louise Thörner/skådespelare och Linda Lättman/skådespelare.

På bild syns även Åsa Lindestam/riksdagens förste vice talman, Cecilia Malmström/fd EU-kommissionär och Fredrika Lagergren/universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Bokmässan

27 september 2021


Den sista söndagen i september gjorde vi ett digitalt framträdande på Globala Torget på Bokmässan 2021 i Göteborg. Jämte panelsamtal om demokrati under initiativet ViMåstePrataDemokrati sjöng vi två sånger ur musikalen, dessa var: Vårt Göteborg och Min Röst.
Tack för att vi fick vara med och tack för spännande och viktiga diskussioner.


Medverkande: Julia Cook/pianist, Yvonne Thörner/sång, Julia von Heideken/sång och Eva Fritz/sång.

Göteborgsoperan

13 oktober 2021


Göteborgsoperans avdelning Skapa bjöd in oss att spela ett utdrag av Musikalen om Frigga på operans lilla scen. Under vecka 41 i oktober framträdde flera jubileumsaktörer på Göteborgsoperan för att fira 100 år av kvinnlig rösträtt.


Medverkande: Mikaela Alburg, Ida-Maria Brunt, Tina Glenvik, Louise Thörner, Mia Ohlsson, Josefine Rapp, Julia von Heideken, Jonathan Borg, Jakob Norin/piano, Eva Fritz och Yvonne Thörner.

Folkbildningens dag

13 oktober 2021


Efter framträdandet på Göteborgsoperan begav sig några ur ensemblen till Esperantoscenen för att uppmärksamma Folkbildningens dag och bjuda på ytterligare ett smakprov från musikalen.Här framfördes några sånger.


Medverkande: Jessica Högefjord Åslund, Mikaela Alburg, Ida-Maria Brunt, Louise Thörner, Linda Lättman och Jakob Norin/piano.

En scenkonstfestival som heter Duga

27 november 2021


Den av Dugateatern instiftade Dugafestivalen hölls på Frilagret i Göteborg.

Lättade restriktioner och skaparlust sammanstrålade under denna heldag fylld med teater, impro och musik. Flera akter och frigrupper ställde upp på scen och visade både välslipade verk och nyskrivna alster på temat "Minnesstund".


Medverkande: Ida-Maria Brunt, Louise Thörner, Julia von Heideken och Jonathan Borg.

MR-dagarna

6 december 2021


I samarbete med studieförbundet Sensus deltog vi på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg under temat Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.
Konferensen är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Ordfront, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.


Medverkande: Linda Lättman, Elvira Lindberg, Jessica Högefjord Åslund och Louise Thörner