‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎


Julia von Heideken

Julia von Heideken är skådespelare i Typ Vuxen och är även utbildad teaterpedagog.

julia.von.heideken@hotmail.com


Spelar Mary von Sydow

Mary von Sydow, född Wijk (1884-1957), var engagerad i paraplyorganisationen LKPR och satt i dess hederskommité inför den sjätte internationella rösträttskongressen, som hölls i Stockholm 1911. Samma år gifte sig Mary med Oscar von Sydow, som senare kom att bli Göteborgs landshövding. Som landshövdingens hustru var Mary inte rädd för att utmana den tidens konventioner. Mellan åren 1917-1931 var hon ordförande för Fredrika Bremerförbundets Göteborgskrets.