Teamet bakom Musikalen om Frigga önskar tacka • Lotta Karlsson, Fredrik Widstrand och Bo Westerholm, medverkan i processen


 • Gertrud Dahlberg och Sven Lagerström, Friggas barnbarnsbarn (hjälp med material, information och support)


 • Fredrika Bremerförbundets Göteborgskrets (hjälp med information på seminariedag 19/10-2019) • Lisbeth Stenberg, samordnare av Göteborgskvinnor i rörelse/r (hjälp med research, material, korrläsning och support)


 • Monica Påhlsson, historiker (intervjuad 19/11-2019)


 • Ingela Eek, historiker, stadsvandrare, göteborgsguide (intervjuad 19/11-2019)


 • Kerstin Keen, historiker (intervjuad 11/12-2019)


 • Karl-Magnus Johansson, arkivarie på Riksarkivet (intervjuad 18/12-2019 + hjälp i researcharbetet)


 • Carl Harlén, försåg ensemblen med replokal på Esperantoscenen


 • KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek 
  • Sanna Hellgren, bibliotikarie KvinnSam (hjälp med research och material)


 • Jonna Börling (korrläsning och bollning i manusarbetet)

 • Olle Nocke Ekman, filminspelning


 • Göteborg & Co - 400 årsjubileet (Göteborgs stad)


 • Veckans scenkonstnär (Kultur Ungdom)

 • Hertha (tidskrift)

 • Historiskan (tidskrift)
En skrift om kvinnokamp i Göteborg som varit inspiration för oss i researcharbetet. Kommer ingå i en antologi inom projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r med planerad utgivning 2021.
Friggas rösträttssmycke. Foto Gertrud Dahlberg

Bidrag och stipendier • Studieförbundet Sensus

 • Längmanska kulturfonden

 • Göteborgs stad Projektstöd Pronto

 • Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

 • Musikverket

 • Kultur Ungdoms krisstöd


Referenslitteratur • Björneberg, A., Påhlsson, M., Holmlid, U., Berglund Nilsson, B., Stenberg, L., Keen, K., Dahmén-Janson, E., Stenberg, L (2019). "Så här kan vi inte ha det!" : Fem kvinnoorganisationer i Göteborg : 100 års ideellt arbete, när samhället svek. [Göteborg]: Göteborgskvinnor i rörelse/r (KAF).

 • Florin, C. (2004). Män som strategi: rösträttskvinnornas informella vägar till det politiska medborgarskapet. Än män då? : kön och feminism i Sverige under 150 år. (S. 53-83). [Stockholm]: Atlas

 • Florin, C. (2006). Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. [Stockholm]: Atlas.

 • Hertzman-Ericson, G. (1918). Frigga Carlberg som samhällsmoder, Rösträtt för kvinnor 829409 1918(7):2, s. 5.

 • Johansson, K-M. (2019). "Tacka gud för att jag tog hit Pankhurst!": suffragetten Sylvia Pankhursts kontroversiella föredrag i Göteborg 1913. Kvinnors röster i arkiven. (Sidorna 11-35).

 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (1912-1919). Rösträtt för kvinnor: tidning. [Stockholm]: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

 • Larsson, L. (red.) (2019). Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv. [Stockholm]: Albert Bonniers förlag.

 • Sachs, H. (1918). Kvinnoporträtt [Elektronisk resurs]. [Stockholm]: Tiden.

 • Rönnbäck, J. (2005). Rösträttskampen – ett triangeldrama mellan kvinnor, män och staten av fil.dr. Josefin Rönnbäck. [Luleå]

  http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/

Texter som används i manus • Carlberg, F. (1913). Varför fru Håkansson gick in i rösträttsföreningen (Göteborg. Fören. för kvinnans polit. rösträtt. Flygblad ; 4). [Göteborg][Elektronisk resurs]


 • Wägner, E. (1925). En av pioniärerna. Tidevarvet. (1925(3):41, s. 1, 5).

Radioprogram • Pionjären Elfrida Andrée del 1 (2019). P2 dokumentär av Eva Sjöstrand. Sändes lördagen 16 februari 2019 kl 12.03, Sveriges Radio


 • Pionjären Elfrida Andrée del 2 (2019). P2 dokumentär av Eva Sjöstrand. Sändes söndagen 17 februari 2019 kl 14.00, Sveriges Radio

 • Hattnålar som hinder för kvinnlig rösträtt (2018). Radiofynd - Intervju med Signe Bergman. Sändes onsdagen 31 januari 2018 kl 10.55, Sveriges Radio 

TV-program • Kvinnorna på Fröken Frimans tid (2016). SVT-dokumentär som sändes i flera delar under julen 2016, Sveriges Television

Övriga referenser • Diverse tidningsurklipp från arkiv


 • SKBL (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)

 • DigitalMuseum

 • Föreläsningar givna av lärare vid Göteborgs universitet på kursen Göteborg genom tiderna: Tack till Erik Hallberg, Pia Lundqvist, Jan Christensen, Johannes Daun, Andrine Nilsen, Martin Linde och Lennart K Persson. Fullständiga referenser hittar du här.

Inspiration har även hämtats från • Knutson, U. (2020). Den besvärliga Elin Wägner. Lund: Historiska media.


 • Laestadius Larsson, A. (2017). Hilma: en roman om gåtan Hilma af Klint. Stockholm: Piratförlaget.

 • Wägner, E. (2003). Pennskaftet. Stockholm: Svenska akademien i samverkan med Atlantis.